Protest wyborczy

Protest wyborczy to wniosek do sądu w którym domaga się unieważnienia wyborów ze wzgędu na nieprawidłowości związane z ich przeprowadzeniem. Właściwy do rozpoznania protestów jest sąd okręgowy - w przypadku wyborów samorządowych lub Sąd Najwyższy - w przypadku wyborów ogólnokrajowych.

Protest wyborczy można złożyć do: