Protest wyborczy możesz złożyć samodzielnie​

Każdemu obywatelowi naszego kraju, który uważa, że wybory z jakiegoś powodu zostały przeprowadzone nieprawidłowo przysługuje prawo złożenia protestu wyborczego. 

Poniżej informujemy jak przeprowadzić procedurę składania protestu oraz wzory protestów do pobrania.

Jak samodzielnie złożyć
protest wyborczy

Kto może złożyć protest wyborczy?

Protest może złożyć każdy wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. Nie ma znaczenia czy brałeś udział w głosowaniu czy nie.

Do kiedy można złożyć protest wyborczy?

Pamiętaj, że w związku z pandemią koronawirusa zmieniły się terminy związane ze zgłoszeniem protestu wyborczego. Możesz to zrobić nie później niż w ciągu 3 dni od podania przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów.

Trzydniowy termin na złożenie protestu dotyczy zarówno protestów składanych przez wyborców w kraju, jak i za granicą oraz na polskich statkach morskich.

W jaki sposób można złożyć protest wyborczy?

Protest wyborczy składamy do Sądu Najwyższego. Można go nadać pocztą lub kurierem. Uwaga, protesty przesłane mailem, faksem lub przez portal ePUAP nie będą rozpatrywane. Pamiętajmy o podpisaniu przesyłanego protestu.

W jaki sposób można złożyć protest wyborczy przebywając za granicą?

Jeżeli przebywasz za granicą możesz złożyć protest wyborczy nie później niż w ciągu 3 dni od podania przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów. Protest należy złożyć odpowiedniemu konsulowi i dołączyć do niego zawiadomienie o ustanowieniu swojego pełnomocnika zamieszkałego w kraju. Jeśli takie zaświadczenie nie zostanie załączone, protest nie będzie rozpatrywany.

Co trzeba uwzględnić w piśmie do Sądu Najwyższego?
 • Podstawę prawną:
  – art. 82 § 1 pkt. 1, jeśli doszło do przestępstwa wyborczego
  – art. 82 § 1 pkt. 2, jeśli doszło do naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego
 • Zarzuty, czyli opisać co się zdarzyło i w jaki sposób wpłynęło na wynik wyborów
 • Dowody, czyli np. świadków, dokumenty lub nagrania. Można również poprosić sąd aby taki dowód przeprowadził.
Przykłady nieprawidłowości, które mogą być podstawą do złożenia protestu wyborczego:
 • Nadużycia przy obliczaniu głosów
 • Nadużycia przy przyjmowaniu głosów
 • Niszczenie protokołów
 • Niszczenie innych dokumentów wyborczych
 • Zakup kart do głosowania